Wyrób Domków
Wiesaw Bdziuch
 
Zobacz nasze
realizacje
Kontakt

Zalety domu z bala

Zdrowy dom
Drewno jako surowiec naturalny, posiadajcy zdolno do samoregulacji wilgotnoci, stwarza niepowtarzalny, trudny do uzyskania w innych technologiach, mikroklimat wntrza budynku.
W krajach gdzie budownictwo z drewna jest szeroko rozpowszechnione, statystyczny mieszkaniec tych domów yje kilkanacie lat duej.

Krótki czas budowy
Budowa domu skadanego na placu budowy trwa okoo trzech miesicy, przywoonego na plac budowy w penej prefabrykacji - kilka dni.

Lekki dom
Lekka konstrukcja domu drewnianego do minimum ogranicza wielko fundamentów, dziki czemu ich koszt jest niszy, co ogranicza równie koszt transport materiaów na budow oraz sam budow.

"Sucha" technologia
Budowa konstrukcji domu ogranicza si do montau drewnianych elementów, czonych na gwodzie
i metalowe czniki, w zwizku z czym przerwy technologiczne nie s potrzebne, a to skraca czas budowy.

Moliwo budowania domów nawet w zimie
Poza fundamentami dom drewniany nie wymaga adnych prac mokrych, jak betonowanie czy murowanie, dziki czemu budowa domu drewnianego moe odbywa si w okresie zimowym.

atwo przebudowy i modernizacji
Konstrukcja domów drewnianych zezwala na atwe przebudowy, rozbudowy czy modernizacje
np. w zakresie przestawiania cianek, czy naprawy lub wymiany instalacji.

Maa grubo cian zewntrznych
ciany s wypenione izolacj ciepln, pozwalajc ograniczy do minimum grubo cian zewntrznych, dziki czemu domy drewniane przy takich samych wymiarach zewntrznych maj wiksz powierzchni uytkow o ok. 10% ni domy murowane.

Dobra ochrona cieplna domu
ciany zewntrzne i dach na caej powierzchni wyoone s foli paroizolacyjn i w penej gruboci wypenione izolacj ciepln, co wpywa na wysok izolacyjno ciepln cian zewntrznych i zapewnia niskie koszty eksploatacyjne.

Gwarantujemy wysok jako, profesjonalne podejcie oraz niskie ceny.
Zapraszamy do korzystania z naszych usug.
 
 
   
© Wyrób Domków, Korytków Duy 123b, 23-400 Bigoraj, Polska
wykonanie eball